Manualul de tehnici şi reguli de vânzare

Reguli şi proceduri de lucru Heritage Health Products Company

1. Heritage Health Products Company (denumită în continuare HHPC) este o companie care promovează şi vinde produsele şi serviciile sale direct către consumatori, prin Distribuitori independenţi. Strategia şi procedurile expuse în cele ce urmează sunt aplicabile tuturor Distribuitorilor independenţi ai HHPC.
2. Un Distribuitor este o persoană care a completat o cerere şi un contract cu HHPC şi care a fost acceptat de către HHPC ca Distribuitor. Pentru a fi considerat "activ" şi pentru a fi în măsură să primească compensaţia, este necesar să îndeplinească condiţiile stabilite prin planul de compensaţii. HHPC îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice persoană în, respectiv, din calitatea de Distribuitor.
3. Vârsta. Pentru a putea distribui produsele HHPC, toţi Distribuitorii trebuie să aibă împlinită vârsta considerată ca vârstă a majoratului, conform legilor statului în care îşi desfăşoară activitatea.
4. Agenţi independenţi. Distribuitorii sunt comercianţi independenţi şi nu trebuie să se considere parte a unei relaţii de tip "FRANCHISE" sau a unui contract de distribuţie exclusivă. Înţelegerea dintre HHPC şi Distribuitor nu crează o relaţie de angajare (tip patron - angajat), de tip agenţie, parteneriat sau asociere între Companie şi Distribuitor. Nici un Distribuitor nu poate angaja HHPC pentru pagubele, cererile, pierderile sau alte pretenţii ivite din desfăşurarea activităţii Distribuitorului. Distribuitorii nu au autoritatea de a angaja în nici un fel HHPC în nici o obligaţie. Fiecare Distribuitor este încurajat să-şi fixeze singur orele de activitate şi metodele de vânzare, atâta timp cât sunt respectate regulile cuprinse în Manualul de Reguli şi Tehnici de Vânzare.
5. Condiţii pentru Distribuitor. Pentru a deveni Distribuitor HHPC este necesară completarea şi semnarea formularului de înscriere pentru Distribuitor şi expedierea lui pe adresa birourilor firmei importatoare împreună cu contravaloarea în lei a taxei de înscriere sau a două flacoane la preţul final (en-detail). (Kit-ul cu documentaţie este inclus în preţ.) După ce cererea este înregistrată în computer, veţi putea să achiziţionaţi produse la preţurile en-gros. Astfel, veţi putea deveni Distribuitor activ, calitate pe care o puteţi păstra atâta timp cât veţi achiziţiona 16 BV în produse, în fiecare lună. Dacă nu achiziţionaţi cel puţin 16 BV timp de 3 (trei) luni consecutive, veţi fi trecuţi pe lista de inactivi, veţi fi înlăturat din poziţia deţinută şi nu veţi mai primi bonificaţiile. Puteţi să vă reactivaţi în sistem prin simpla trimitere a unei comenzi în valoare de cel puţin 16 BV. În acest caz, veţi reveni, ca poziţie, pe linia inferioară (downline) a celui care v-a înscris / înrolat (enroller), dar toate liniile / nivelurile inferioare (downline) pe care le-aţi avut se consideră nule. Dacă nu achiziţionaţi cel puţin 16 BV timp de 6 (şase) luni consecutive, vă veţi pierde calitatea de Distribuitor, calitate care poate fi redobândită prin completarea şi semnarea unui nou formular de înscriere şi expedierea acestuia pe adresa birourilor firmei importatoare.
6. Înscrierea (enrolling). În afara vânzării propriu-zise a produselor, Distribuitorii sunt încurajaţi să atragă şi alte persoane pentru a deveni Distribuitori. Astfel vă calificaţi pentru primirea de comisioane şi de bonificaţii pentru produsele cumpărate de aceşti Distribuitori, conform planului de compensaţie. Puteţi să recrutaţi noi Distribuitori şi să-i plasaţi cu alt Distribuitor din linia dumneavoastră inferioară (downline) ca Sponsor. NU puteţi plasa un nou recrutat în linia inferioară (downline) a altui Distribuitor. Nu este necesar ca "Recrutorul" (enroller) să fie aceeaşi persoană cu Sponsorul.
7. Sponsorizarea. Când un nou Distribuitor recrutat este plasat în primul dumneavoastră nivel, de către dumneavoastră, sau de linia de deasupra dumneavoastră, atunci deveniţi Sponsorul acestei persoane. Scopul Sponsorului este de a ajuta Distribuitorii plasaţi pe linile inferioare (downline) să reuşească în activitatea de vânzare, recrutare şi sponsorizare. Fiecare persoană are dreptul de a-şi alege Sponsorul. Toţi Distribuitorii au dreptul de a sponsoriza pe alţii. Dacă doi Distribuitori diferiţi solicită sponsorizarea aceluiaşi nou Distribuitor, HHPC va lua în considerare conţinutul primului contract primit la sediul importatorului pentru înregistrare.
a. Ca regulă generală, se obişnuieşte ca Distribuitorul care a contactat un potenţial nou Distribuitor să aibe prioritate în ocuparea poziţiei de Sponsor al acestuia din urmă. În principiu, trebuie să guverneze regulile bunului simţ şi respectului.
b. O responsabilitate a sponsorizării este de a lucra cu noii Distribuitori ajutându-i să înveţe regulile afacerii şi încurajându-i în cursul primelor luni de activitate.
c. Sponsorii nu sunt obligaţi să aprovizioneze Distribuitorii cu cantităţi de produse sau materiale publicitare. Sponsorii care totuşi procedează astfel, ajung să-şi creeze o structură / reţea de vânzări puternică, ca urmare a scăderii timpului de răspuns în întâmpinarea nevoilor Distribuitorului.
d. Membrii aceleiaşi familii nu au voie să încheie decât un singur contract de distribuţie. Un "grup familial" este definit ca fiind format din soţ, soţie şi copii, care locuiesc şi activează la aceeaşi adresă. Contractul de Distribuţie este anulat dacă Distribuitorul sau familia Distribuitorului a semnat anterior un Contract de Distribuţie în mod individual, în numele unei sociatăţi sau folosind pseudonime, dacă acest Contract de Distribuţie anterior nu a expirat sau nu a fost anulat.
e. HHPC deţine şi un serviciu de FAX LA CERERE. În cadrul acestui serviciu, noul dumneavoastră Distribuitor poate solicita transmiterea prin fax, pe cheltuiala proprie, toate formularele (fişele cu caracteristicile produselor, planul de compensaţii, Contractul de Distribuţie şi formularul de comandă). Numărul de fax este (021) 252.53.71.
8. Structura de sponsorizare. Distribuitorii sunt încurajaţi să înroleze personal şi / sau să sponsorizeze şi alţi Distribuitori. Deci puteţi avea oricâţi Distribuitori pe linia dumneavoastră inferioară (downline).
9. Obligaţiile Sponsorului. Fiecare Distribuitor care sponsorizează alţi Distribuitori trebuie şi are obligaţia să desfăşoare o supraveghere corectă a activităţilor de distribuţie şi vânzare, atât în vânzarea şi distribuirea produselor până la consumatorul final, cât şi în pregătirea celor pe care îi sponsorizează. Distribuitorii trebuie să păstreze permanent contactul, comunicarea şi controlul operaţiunilor din reţeaua lor de vânzări. Controlul operaţiunilor din reţea poate include, dar nu se limitează la următoarele activităţi: scrisori de informare, corespondenţă scrisă, întâlniri personale, contacte telefonice, poştă electronică, şedinţe de instructaj, însoţirea unor persoane la instructajele HHPC sau schimbul de informaţii legat de structura ierarhică cu cei sponsorizaţi. Distribuitorii trebuie să poată dovedi HHPC îndeplinirea continuă a obligaţiilor de Sponsor.
10. Cine poate intra în afacere? Pot accede la obţinerea statutului de Distribuitor orice persoană fizică sau juridică. Totuşi, persoanele nu pot participa la sistemul de distribuţie decât o singură dată (alegându-şi forma de participare: fie ca persoană fizică, fie ca parte a unei asociaţii sau firme). Există şi posibilitatea de participare în cazul apartenenţei la mai multe forme de organizare, dar numai cu permisiunea scrisă a HHPC. Aceasta din urmă va fi acordată numai în cazuri extreme. În cazul în care Distribuitorul schimbă numele firmei, forma de parteneriat, corporaţia sau trustul, HHPC îşi rezervă dreptul să fie de acord sau să respingă respectiva modificare. Dacă HHPC aprobă o astfel de schimbare, numele organizaţiei şi numele directorilor vor fi menţionate pe cererea Distribuitorului împreună cu actul de identificare.
a. O reţea de distribuţie poate să-şi schimbe statutul în subordinea aceluiaşi Sponsor, de la persoană fizică la parteneriat sau persoană juridică, dacă a elaborat documentaţia necesară, corectă şi completă.
b. Pentru a forma o nouă reţea de distribuţie ca parteneriat sau S.R.L. sau pentru a schimba statutul uneia din aceste forme de organizare a afacerii, trebuie să solicitaţi un formular pentru parteneriat / corporaţie. Trebuie să certificaţi că nici o persoană implicată în această afacere nu a avut vreun profit ca Distribuitor în intervalul de 3 (trei) luni de zile cât timp formularul a fost supus aprobării, în afară de cazul în care aceasta reprezitnă continuarea unei activităţi de distribuţie deja existente şi pentru care se solicită o modificare.
11. Transferul Sponsorului. Transferul este permis rar (numai în primele 30 zile de la data intrării în sistem), nefiind o practică încurajată. Menţinerea integrităţii sponsorizării este de o importanţă majoră pentru succesul general al întregii organizaţii.
a. Transferurile vor fi aprobate în general numai într-unul din următoarele trei cazuri:
(1) În cazul unei sponsorizări neetice din partea Sponsorului iniţial. În astfel de cazuri, HHPC va fi autoritatea care decide.
(2) Cu aprobarea scrisă a Sponsorilor situaţi pe cele şapte linii superioare directe în ierarhie, sub semnături autorizate de notariat (oficiale).
(3) În cazul retragerii totale din HHPC, caz în care după un termen de şase luni de aşteptare poţi cere reintrarea în sistem şi plasarea sub un sponsor nou.
b. În cazurile de sponsorizare neetică, persoana sponsorizată care solicită transferul poate fi transferată altui Sponsor, fără ca Distribuitorii plasaţi pe liniile inferioare (downline) să fie îndepărtaţi din poziţia iniţială pe linia de sponsorizare.
11A. Sponsorizarea combinată reprezintă cazul în care o persoană este sponsorizată în mai mult de o organizaţie (grup de distribuţie). Acest lucru este strict interzis şi reprezintă motiv de încheiere a contractului. O persoană fie că foloseşte sau nu numele unei companii, poate să activeze numai într-o singură linie de sponsorizare. Linia de sponsorizare începe din primul moment în care persoana intră în HHPC. Utilizarea de pseudonime sau de numere de identificare schimbate sau orice altă metodă care este folosită pentru a ocoli această regulă este, de asemenea, strict interzisă. Un Distribuitor nu poate să intre decât într-o singură organizaţie. Dacă este descoperită încălcarea acestei reguli, HHPC va retrograda persoanele care au încălcat regula până la nivelul grupului de distribuţie iniţial care au încălcat regula.
11B. Transferul Distribuitorului nou înscris (enrollee). Dacă doriţi să oferiţi unui membru de pe una din liniile dumneavoastră inferioare (downline) un nou Distribuitor, puteţi face aceasta numai în termen de 30 zile de la data înscrierii. Distribuitorul nou înscris (enrollee) poate fi transferat numai dacă Sponsorul se află în linia inferioară (downline) a Recrutorului (enroller).
12. Garanţia oferită cumpărătorului. Dacă dintr-un motiv oarecare un client nu este mulţumit de oricare din produsele HHPC, Distribuitorul care a făcut vânzarea va înlocui produsul fără plată sau va rambursa preţul întreg al acestuia. Cele prevăzute la acest punct se vor aplica în condiţiile în care cumpărătorul va înapoia produsul respectiv în interval de 30 zile de la cumpărare. HHPC va înlocui sau va schimba Distribuitorului orice produs înapoiat acestuia de către un client sub prezenta Garanţie.
13. Aria de vânzări. Distribuitorii pot vinde produsele şi pot sponsoriza în toate teritoriile, fără restricţii de zonă. Nu există teritorii exclusive. Distribuitorii pot vinde produse prin magazine de vânzare cu amănuntul, cum ar fi magazinele private de profil (vânzare suplimente nutritive), saloanele de cosmetică ş.a.m.d. Distribuitorii sunt încurajaţi să vândă produsele la expoziţii / târguri, în centre comerciale şi în alte locuri publice.
14. Conduita. În desfăşurarea activităţii sale, Distribuitorul va proteja şi va promova reputaţia produselor HHPC şi se va abţine de la orice acţiune care ar putea dăuna reputaţiei HHPC sau comercializării produselor acestei Companii, nu va contraveni interesului public şi va evita orice comportare nepoliticoasă, orice înşelăciune sau acţiune de inducere în eroare, neetică sau imorală.
15. Comenzi personale. Programul HHPC este bazat pe vânzarea cu amănuntul către consumatorul final. HHPC este de acord ca Distribuitorii să cumpere produse sau servicii ale HHPC la preţuri rezonabile pentru uzul personal. Distribuitorii trebuie să îndeplinească cerinţele de vânzare cu amănuntul, atât personale, cât şi ale liniilor inferioare (downline) pe care le-au declarat şi în acelaşi timp să-şi îndeplinească şi responsabilitatea de supervizare pentru a se califica pentru bonusuri.
16. Reclama. Distribuitorii HHPC nu vor face reclamă produselor HHPC şi / sau planurilor de marketing ale HHPC, în afara celor special aprobate de HHPC. Distribuitorii HHPC sunt de acord să nu facă reclamă falsă sau necinstită Companiei HHP, produselor, planului de compensaţii al HHPC şi sumelor care reprezintă veniturile potenţiale.
17. Trusa Distribuitorului. Toţi Distribuitorii sunt încurajaţi să cumpere o trusă a Distribuitorului la înscrierea în HHPC. Trusa Distribuitorului se vinde "la preţ HHPC". Această sumă nu reprezintă un onorariu de serviciu sau o taxă de FRANCHISE, ci mai curând echivalentul costurilor pe care în activitatea lor HHPC le cheltuie pentru obţinerea materialelor folosite în scopuri educaţionale şi de afaceri de către Distribuitorii independenţi ai HHPC. Nu este necesară cumpărarea nici unui produs de către Distribuitor. Onorariile pentru procesarea datelor, dacă este cazul, vor fi deduse din comisioane şi bonificaţii.
18. Mărci înregistrate, nume înregistrate, reclamă.
a. Numele HHPC şi alte denumiri care pot fi adoptate de către HHPC reprezintă nume şi mărci înregistrate şi sunt proprietatea HHPC. Prin urmare, aceste mărci sunt valori ale HHPC, care sunt furnizate în mod expres şi autorizat pentru uzul exclusiv al Distribuitorului. Distribuitorul se angajează să nu facă publicitate produselor HHPC, decât folosind materialele publicitare şi promoţionale puse la dispoziţia sa de către HHPC. Distribuitorul se angajează să nu folosească nici un material scris, tipărit, înregistrat sau de altă natură în publicitatea, promovarea sau descrierea produselor HHPC sau a programelor de marketing ale HHPC, dacă aceste materiale nu au fost furnizate de HHPC sau dacă materialele respective nu au fost supuse controlului şi aprobării scrise a HHPC înainte de a fi distribuit, publicat sau afişat.
b. Distribuitorul, în calitate de contractant independent, este pe deplin răspunzător pentru toate afirmaţiile / declaraţiile sale verbale sau scrise privitoare la produse şi / sau programul de marketing şi care nu sunt conţinute în mod expres în Contractul de Distribuţie sau în alte materiale furnizate direct de HHPC. Distribuitorul se angajează să despăgubească HHPC şi să absolve HHPC de orice răspundere în caz de procese penale, despăgubiri, onorarii legale sau alte pierderi care sunt determinate de activitatea neautorizată a Distribuitorului.
c. HHPC nu va permite folosirea drepturilor sale de autor, desenelor, logo-ului, numelor înregistrate, mărcilor înregistrate, fără acordul prealabil dat în scris.
d. Toate materialele HHPC, tipărite sau filmate, pe bandă video sau audio, sau dischete sunt proprietatea HHPC şi nu pot fi reproduse de către un Distribuitor sau de orice altă persoană fără acordul prealabil dat în scris de HHPC.
e. Un Distribuitor HHPC nu are voie să producă, să folosească sau să distribuie nici o informaţie privitoare la conţinutul, caracteristicile sau proprietăţile produselor HHPC care nu au fost furnizate direct de către HHPC. Această interdicţie include, dar nu se limitează la presă, radio şi televiziune.
f. Distribuitorului nu îi este permis să producă, să distribuie sau să publice literatură, mostre, filme sau înregistrări audio care sunt în mod evident similare cu cele produse, publicate sau furnizate de către HHPC Distribuitorului săi. De asemenea, Distribuitorului nu îi este permis să cumpere, să vândă sau să distribuie materiale sau produse care nu aparţin HHPC, dar care sugerează acest lucru şi pot induce în eroare clienţii.
g. Orice afişare de reclame, copii ale reclamelor pentru publicitatea HHPC sau ale mărcilor înregistrate, altele enumerate de regulile de mai sus, trebuie să fie supuse controlului şi aprobării HHPC în scris, înaintea publicării.
h. Orice exemplar de publicitate, corespondenţă poştală, radio-TV şi presă trebuie aprobate în scris înaintea distribuirii, publicării sau afişării, cu excepţia reclamelor sau afişelor în care nu se face referire expresă produselor sau numelui HHPC.
i. Nu poate fi efectuată nici o publicitate privitoare la efectele terapeutice sau curative ale produselor HHPC, în afara celor aprobate oficial în scris de HHPC sau a celor conţinute în materialele de reclamă proprietate a HHPC. În special, nici un Distribuitor nu are voie să afirme faptul că produsele HHPC sunt folosite în tratamentul vreunei afecţiuni. Asemenea afirmaţii pot fi considerate drept declaraţii medicale. Nu numai că aceasta este total împotriva politicii HHPC, dar este de asemenea împotriva reglementărilor Serviciului pentru Medicamente şi Alimentaţie din SUA (USFDA - United States Food and Drug Administration). Totuşi, se poate menţiona că utilizarea produselor HHPC poate îmbunătăţi starea generală de sănătate a organismului, mărind capacitatea de însănătoşire a acestuia.
19. Anularea contractului. Contractul de Distribuitor Independent poate fi anulat oricând pentru orice motiv de către un Distribuitor cu condiţia notificării în scris către HHPC în legătură cu decizia sa de a anula contractul.La anularea contractului toate drepturile si bonificaţiile Distribuitorului, poziţia de marketing şi dreptul de cumpărare a produselor la preţuri en-gros. Linia inferioară (downline) a Distribuitorului va fi transferata sponsorului acestuia. Sponsorul nu "moşteneşte" si pe cei noi înscrişi (enrolles) de catre Distribuitor.
20. Garanţia pentru Distribuitor privitoare la returnare. Pentru ca politica liberală de returnare a HHPC sa fie aplicată corespunzător si echitabil, este obligatorie respectarea următoarelor reguli:
Adeziuni Distribuitorul iniţial le face pentru a-şi construi organizaţia.Această regulă menţine
a. Important: înaintea returnării oricărui produs sau material promoţional către HHPC este absolut obligatoriu să primiţi un număr de autorizaţie de returnare de la serviciul de Distribuţie al societăţii.
b. Marfa returnată fără acest număr va fi respinsă de către Serviciul Primiri. Numărul de autorizare a returului trebuie să fie plasat în exteriorul tuturor cutiilor returnate.
c. HHPC va accepta returnările produselor si materialele promoţionale în următoarele condiţii:
- Produsele nu sunt desfăcute
- Produsele şi materialele ajutatoare sunt în condiţia de a fi revândute şi refolosite
- Produsele sunt returnate in termen de 30 zile de la data cumpărării
- Produsele si materialele ajutătoare sunt retrimise catre sediul central al societaţii in termen de 10 zile de la data aprobării returnării
d. Când HHPC elimină un Distribuitor, relivrarea produselor aparţinând HHPC si aflate la Distribuitor va fi facută pe cheltuiala HHPC. Dacă un distribuitor demisioneaza sau îşi anulează contractul, relivrarea se va face pe cheltuiala acestuia.
e. Plata procentului de 100% din preţul iniţial de cumparare al produselor sau al materialelor promoţionale va fi facută minus un comision de 10% taxa de redepozitare. În cazul în care HHPC nu poate deduce contravaloarea comisioanelor platite anterior sponsorilor din linile superioare (upline) aceste sume vor fi reţinute de la Distribuitorul care îşi da demisia. De asemenea returnarea acestor produse va determina modificarea comisionelor câştigate anterior de Distribuitorul demisionar.

21. Returnări en-detail. În ceea ce priveşte rambursarile de sume reyultate din returnarea produselor de către cumpărătorul final Distribuitorului, Distribuitorul care a efectuat vânzarea este răspunzător de efectuarea respectivei rambursări. În compensaţie HHPC va rambursa Distribuitorului produse dacă se primesc următoarele:
- O declaraţie a cumpărătorului semnată de acesta în care se menţionează motivul pentru care nu este mulţumit de produs.
- Copie a chitanţei de cumparare a produsului
- Copie a chitanţei de rambursare, semnată
- Partea neutilizată din produs
- HHPC trebuie să fie notificat de această restituire în termen de 7 zile de la rambursarea contravalorii produsului de către Distribuitor clientului. HHPC nu va face rambursări cash la marfa restituita de către clientii en-detail. (Vezi secţiunea 12 Garantarea sumelor).

22. Returnări de produse deteriorate. Produsele sau materialele promoţionale care au fost deteriorate vor fi înlocuite cu produse asemănătoare dacă:
a. Serviciul nostru autorizat este anunţat în momentul în care marfa deteriorată este primită de către Distribuitor şi
b. Marfa deteriorată este primită de către HHPC într-un interval de 15 zile de la data la care marfa a fost vândută, fapt atestat de factură şi chitanţă.

Comenzi şi expediţii
23. Formularele de comandă. Produsele şi materialele auxiliare de vânzare trebuie comandate prin completarea unui formular de comandă al Distribuitorului. Formularele de comandă se găsesc în fiecare trusă a Distribuitorului sau sunt expediate în cazul Distribuitorilor activi odată cu fiecare comandă. Aceste formulare de comandă ale Distribuitorului pot fi fotocopiate sau trimise prin fax, la nevoie, urmând ca originalul să fie trimis prin poştă.
24. Mijloace de plată pentru comenzi. Plata se face în numerar sau ordin de plată confirmat de bancă şi trebuie să însoţească fiecare comandă. Sunt permise şi livrările în condiţia plata ramburs, plata efectuându-se la ridicarea coletului. Nici o comandă nu va fi eliberată fără chitanţa care atestă o plată făcută anterior. CEC-urile restituite din cauza fondurilor insuficiente vor fi taxate cu 20 USD şi pot fi motiv de eliminare din sistem a Distribuitorului.
25. Data limită. Comenzile trebuie să fie primite (prin poştă, telefon, fax, e-mail) la biroul central din România până în ultima zi a lunii în curs, până la ora 14:30.
26. Comenzi prin telefon. Departamentul pentru Comenzi primeşte numai apeluri telefonice pentru comenzi. Orice alt apel telefonic trebuie adresat către Serviciul de Distribuţie la unul din numerele (021) 252.53.71 sau 252.53.72. Pentru a simplifica procedura de comandă, HHPC cere Distribuitorilor să completeze un formular de comandă înainte de a telefona la birou. Produsele comandate telefonic vor fi eliberate numai dacă au fost plătite anterior.
Pentru a face o comandă telefonică, vă rugăm să urmaţi aceste etape:
a. Completaţi pe formularul de comandă toate informaţiile necesare, înainte de a începe convorbirea telefonică:
- Numărul de identificare a Distribuitorului (Codul de Contract);
- Toate informaţiile necesare expedierii;
- Conţinutul comenzii;
- Valoarea totală a comenzii.
b. Transmiteţi prin fax comanda la birou. Nu trimiteţi prin poştă o copie a comenzii dumneavoastră atunci când efectuaţi o comandă prin telefon.
c. Este responsabilitatea Distribuitorului să verifice, împreună cu persoana care preia comanda, adresa destinatarului, produsul comandat, metoda de expedierii a comenzii, modalitatea de plată etc.
27. Comenzi prin fax. Dacă vă este mai comod, puteţi să ne transmiteţi comanda dumneavoastră prin fax, la unul din numerele (021) 252.53.71, 252.53.72. Nu uitaţi să semnaţi comenzile transmise prin fax.
28. Costuri pentru comenzile prin fax şi pentru comenzile expediate ramburs. Fiecărei comenzi i se aplică o taxă. Vezi lista preţurilor curente pentru taxele auxiliare. Pentru comenzile expediate prin poştă, la ridicarea comenzii, se plătesc de către Distribuitor taxele poştale aferente.

Generalităţi
29. Expedierile pierdute. Înainte de a declara o comandă ca fiind pierdută, aşteptaţi 12 zile lucrătoare pentru comenzile prin poştă, un minim de 8 zile lucrătoare în cazul comenzilor trimise prin telefon sau fax. După trecerea perioadei recomandate, vă rugăm să anunţaţi la unul din numerele de telefon ale biroului central din România: (021) 252.53.71, 252.53.72.
30. Comenzi restante. În cazul în care un produs lipseşte temporar din stoc, comanda este trecută pe lista de comenzi restante şi distribuitorul primeşte o "comandă în aşteptare", o înştiinţare odată cu restul produselor. Atunci când stocul este completat din nou, aceste comenzi sunt onorate primele.
31. Cec-urile de bonificaţie. Cec-urile de bonificaţie sunt expediate o dată pe lună. Cec-urile sunt trimise la data de 20 a fiecărei luni următoare achiziţiei produsului.
32. Rapoarte ale liniilor inferioare (downline). La cererea expresă a Distribuitorului, acesta va primi o notă asupra achiziţiilor efectuate de fiecare Distribuitor din grupul său. Pentru acest raport, Distribuitorul va avea de plătit o taxă de 5.00 USD plus 2 cenţi pentru fiecare nume. Această sumă va fi scăzută automat din bonificaţii.
33. Schimbarea adresei. Distribuitorii trebuie să notifice HHPC în scris asupra oricărei schimbări a adresei sau numărului de telefon.
34. Asigurări
1. Asigurarea Calităţii produselor
HHPC oferă o asigurare completă în ceea ce priveşte calitatea produselor, în cayul unor reclamaţii privind defecte ale produselor sale.
2. Asigurări de bunuri în caz de accidente
Distribuitorii poartă întreaga raspundere în ceea ce priveşte protejarea inventarului lor de produse şi materiale promoţionale împotriva eventualelor pierderi. Distribuitorii sunt sfătuiţi să se consulte cu agentul lor de asigurări în legătură cu toate aspectele care privesc asigurările.
35. Taxe de vânzare. Fiecare Distribuitor se va conforma tuturor legilor fiscale în vigoare, plaţii tuturor regulilor care statuează vânzarea produselor HHPC.
36. Taxele pe venituri. Toţi Distribuitorii sunt răspunzatori pentru plata taxelor locale si a celor către stat corespunzătoare veniturilor realizate din vânzarea en detail, comisioanelor şi bonificaţiilor provenite din activitatea de Distribuitor al produselor HHPC.
37. Confidenţialitate. Periodic HHPC va trimite rapoarte Distribuitorului, cuprinzând informaţii referitoare la organizarea vânzărilor liniei inferioare (downline) a acestuia precum şi a cumpărărilor de produse. Distibuitorul este de acord ca aceste informaţii sunt exclusive şi confidenţiale (între companie şi el) şi că informaţiile respective îi sunt transmise cu titlu confidenţial. De asemenea Distribuitorul se angajază să nu divulge informaţiile respective în mod direct sau indirect terţilor şi nici să folosească cu scopul de a face concurenţă HHPC, direct sau indirect. Distribuitorul şi HHPC sunt de acord asupra faptului că, dacă acest acord de confidenţialitate şi de păstrare a secretului asupra informaţiilor primite nu e respectat, HHPC nu va mai furniza asemenea informaţii Distribuitorului.
38. Decesul Distribuitorului. În cazul decesului sau a incapacităţii distribuitorului, tote drepturile sale la bonificţii şi la poziţia în sistemul de vânzări, împreună cu responsabilităţiile de Distribuitor, vor fi transferate succesorilor săi legali la solicitarea scrisă a acestora adresată şi aprobată de HHPC. Succesorul Distribuitorului trebuie să-şi asume toate responsabilităţile celuilalt Distribuitor.
39. Vânzarea Contractului de Distribuţie. Un Distribuitor nu poate vinde, ceda sau transfera în vreun fel contractul de Distribuţie, poziţia sa în structura de vânzări, sau alte drepturi de Distribuitor, fără o cerere adresată în scris şi aprobată de HHPC. În cazul vânzării contractului de Distribuţie prima opţiune va fi pentru persoana care a înscris acel Distribuitor (Enroller). Dacă acesta renuntă, atunci contractul poate fi vândut altcuiva.(Reţineţi: nici un Disribuitor al Companiei Heritage nu poate deţine mai mult decât un grup- la un moment dat). Un Distribuitor care şi-a vândut grupul de distribuţie (downline) nu va putea fi acceptat pentru recalificare ca Distribuitor decât după un interval de cel puţin 6 luni după această vânzare. În eventualitatea ca persoana care a înscris Distribuitorul (Enroller) renunţă la compărarea lanţului de distribuţie HHPC îşi rezervă dreptul de a revedea cotractul de vănzare şi să reverifice renunţarea la cumpărare făcută de enroller-ul de pe linia superioară (upline).
40. Schimbări. HHPC îşi rezervă în mod expres dreptul de a schimba sau corecta preţurile, BV-urile, regulile şi reglementările, practicile şi procedurile, produsele puse la dispoziţie şi Planul de Compensaţie. Pe baza notificării scrise şi expediate prin poştă la ultima adresă a Distribuitorului înregistrată la HHPC / Imporator, asemenea modificări sunt considerate automat parte a acordului încheiate între HHPC şi Distribuitor.
41. Motive de Reziliere HHPC îşi rezervă dreptul de a rezilia orice acord de distribuţie în orice moment în cazul în care s-a constatat că Distribuitorul a încălcat prevederile Contractului de Distribuţie, prevederile referitoare la regulile şi tehnicile de vânzare prezentate în acest manual precum şi eventualele modificări aduse acestora din urmă, sau în cazul abaterii de la prevederile legale sau standardele unei conduite cinstite în afaceri. De asemenea, motiv de eliminare ar putea constitui orice acţiune care ar putea prejudicia bunul nume şi reputaţia HHPC sau activitaţile care ar putea fi considerate ca dăunătoare companiei. O astfel de eliminare, automată, va fi efectuată de HHPC atunci când acesta consideră că este cazul. Distribuitorii care doresc să returneze produse cu rambursarea preţului acestora, în loc să le schimbe, după ce bonusurile au fost deja plătite persoanelor din liniile superioare (upline), vor fi consideraţi ca dorind să rezilieze contractul, acest fapt constituind baza eliminării ulterioare. În cazul unei rezilieri involuntare unilaterale de către HHPC, acesta va anunţa Distribuitorul în cauză printr-o scrisoare înregistrată, cu comfirmare de primire, expediată la ultima adresă a Distribuitorului cunoscută de HHPC. În cazul unei rezilieri, Distribuitorul eliminat este obligat să se mai recomande drept Distribuitor HHPC.
42. Rezilierea. Când este luată decizia rezilierii unui contract de distributie, HHPC îl va informa pe Distribuitor în scris despre încetarea imediată a contractului, care devine efectivă de la data trimiterii notificării respective. Notificarea de reziliere va fi trimisă în scris prin scrisoare înregistrată, cu comfirmare de primire, expediată la ultima adresă a Distribuitorului înregistrată la HHPC / Importator.
1. Distribuitorul are la dispoziţie 15 zile de la data expedierii poştale a scrisorii recomandate în care să conteste în scris hotărârea de reziliere. Scrisoarea de contestare a Distribuitorului trebuie să fie primită de HHPC în termen de 20 zile de la scrisoarea de reziliere a HHPC. Dacă această contestaţie nu este primită în intervalul de 20 de zile, rezilierea va fi automat considerată finală.
2. Dacă un distribuitor transmite cererea de contestare a rezilierii în termen, HHPC va reverifica şi va reconsidera rezilierea aşteptând altă măsură adecvată anunţă Distribuitorul asupra deciziei sale. Decizia HHPC va fi definitiva şi nu va mai fi supusă vreunei verificări ulterioare. În eventualitatea în care rezilierea nu va fi revocată, ea va intra în vigoare de la data notificării iniţiale trimisă de catre HHPC.
43. Calificarea pentru comisioane şi bonusuri. Pentru a se califica Distribuitorul trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:
a. Să îndeplinească funcţia de coordonare, după cum aceasta a fost definită anterior.
b. 70% din produsele cumpărate anterior trebuie să fie consumate sau revândute înainte de o nouă comandă iar formularul de comandă trebuie să menţioneze acest lucru.
c. Linia sa inferioară (downline) trebuie să fi vândut consumatorilor finali produsele pe care le-au achiziţionat la preţul en-gross.
d. Să îndeplinească şi alte obligaţii specificate în Planul de Compensare.
44. Evidenţa activităţii. HHPC încurajează pe fiecare Distribuitor să ţină o evidenţă precisă a vânzărilor efectuate. Programul se bazează pe vânzarea en-detail către consumatorul final; de aceea toate formele de constituire de stocuri sunt descurajate. Produsele sunt oferite Distribuitorilor pentru consumul propriu şi pentru vânzarea en-detail.
45. Afirmaţii în legătură cu valoarea venitului. Nu este permis sa fie făcute afirmaţii false sau să fie prezentate date înşelătoare asupra posibilităţilor de câştig faţă de posibilii Distribuitori.
46. Prezentarea statutului. În toate cazurile, orice referire pe care Distribuitorul o face în legătură cu statutul său de Distribuitor trebuie să se refere clar la faptul că el acţionează ca Distribuitor independent. De exemplu, dacă Distribuitorul are o linie telefonică de afaceri, nu este permisă menţionarea acestui număr ca aparţinând HHPC sau în orice alt mod care nu ar arăta statutul Distribuitorului ca parte independentă a Contractului de Distribuţie.
47. Produse care nu aparţin Companiei. Distribuitorii HHPC nu pot vinde altor Distribuitori HHPC - alţii decât Distribuitorii recrutaţi şi sponsorizaţi personal - produse care nu aparţin Companiei şi nici nu vor promova în nici un fel acestor Distribuitori HHPC programele de marketing ale altor companii. Astfel de acţiuni vor constitui motiv de reziliere a Contractelor de Distribuţie.
48. Cărţi de vizită şi alte materiale tipărite. Orice materiale tipărite, inclusiv cărţile de vizită şi materialele scrise trebuie să fie în prealabil aprobate de către HHPC. Criteriile pentru aprobarea acestor materiale vor include o evaluare atât a calităţii materialelor, cât şi stabilirea corectă a statutului independent al Distribuitorului. De câte ori este posibil, HHPC îşi încurajează Distribuitorii să-şi cumpere cărţile de vizită de la HHPC deoarece tehnoredactarea logo-ului şi a cărţilor de vizită sunt deja disponibile într-o formă adecvată.
49. Apeluri telefonice. Utilizarea numelui sau a materialelor pentru care HHPC are drept de autor nu este permisă în cazul folosirii serviciilor cu apel automat sau a altor mijloace asemănătoare, fie că este vorba de căutarea de noi Distribuitori, fie şi pentru a găsi consumatorii finali.
50. Presa. Orice interpelare din partea presei trebuie adusă imediat la cunoştinţă HHPC. Această politică urmăreşte asigurarea corectitudinii şi a unei imagini publice corespunzătoare.
51. Aprobări guvernamentale. Instituţiile guvernate de reglementări federale şi statale aprobă şi promovează foarte rar programele de vânzare directă a suplimentelor nutriţionale. Din acest motiv, Distribuitorii nu trebuie să susţină că programul HHPC a fost aprobat şi susţinut de o agenţie guvernamentală.
52. Derogări. HHPC pretinde respectarea regulilor şi legilor referitoare la gestionarea corectă a acestei afaceri. Acest lucru este valabil în toate cazurile atât în cele specific menţionate, cât şi în cele implicite, în afară de situaţia în care un funcţionar al HHPC, care este autorizat să angajeze HHPC în contracte sau în acorduri, precizează în scris că HHPC renunţă l vreuna din aceste prevederi. Totuşi, dacă HHPC, pentru un caz bine determinat, dă permisiunea pentru a încălca aceste reguli, această permisiune nu înseamnă că se crează precedentul pentru viitoare încălcări. Această prevedere confirmă faptul că HHPC este consecventă cu politica sa, în afara cazurilor în care există o confirmare scrisă în sensul celor de mai sus.
53. Jurisdicţie. Aceste reglementări sunt guvernate de legile Statului Colorado sub toate aspectele, şi, în consecinţă, se vor supune acestora. Părţile contractante sunt de acord că activitatea va fi guvernată de jurisdicţia locului destinaţiei cererii de înscriere a Distribuitorului - Statul Colorado. Ambele părţi renunţă de bună voie la drepturile lor de a rezolva orice controversă conform convenţiei contractelor de vânzare internaţionale din BENI (Convenţia Internaţională referitoare la contractele internaţionale pentru vânzări de produse) a ONU supunându-se numai jurisdicţiei Statului Colorado, după cum s-a declarat anterior.
54. Valabilitatea parţială a regulilor. În cazul în care o parte din aceste reglementări, a Contractului de Distribuţie precum şi alte instrumente menţionate mai înainte sau emise de către HHPC, vor fi declarate ca fără valoare de către o autoritate competentă, restul acestor reguli vor rămâne în vigoare.
55. Acest acord este guvernat de legile Statului Colorado. În eventualitatea unui litigiu între Distribuitor şi HHPC, acest diferend va fi rezolvat exclusiv prin arbitrajul obligatoriu guvernat de legile comerciale ale Asociaţiei Americane de Arbitraj cu locul de arbitraj în Fort Collins, Colorado. Contestaţiile privitoare la despăgubirile fixate de arbitri pot fi atacate în orice tribunal cu drept de jurisdicţie în acel loc.
56. Această declaraţie privind Regulile şi Procedurile de lucru este parte integrantă a Contractului de Distribuţie încheiat cu Distribuitorul independent şi constituie singurul acord al părţilor referitor la relaţiile lor de afaceri.